I. Zalecenia Wydawcy


 

Robimy wszystko, żeby zachować balans między koniecznością logowania oraz monitorowania Portalu, a dbaniem o prywatność i bezpieczeństwo Użytkowników. Zachęcamy Czytelników do:

  • korzystania z systemów teleinformatycznych utrudniających identyfikację Użytkowników.
    W szczególności, mówimy o wirtualnych sieciach prywatnych, bądź sieci Tor. Skorzystanie z wirtualnej sieci prywatnej możliwe jest z wykorzystaniem technologii takich jak, na przykład: ProtonVPN, NordVPN, VPNhub.
  • korzystania z przeglądarek, takich jak Brave Browser, Tor Browser, które za swoja priorytety uznały dbanie o prywatności Użytkowników.
  • ostrożnego podawania swoich prywatnych danych wszędzie tam, gdzie jest to wymagane; tam, gdzie nie jest wymagane – nie podawania ich wcale. Dotyczy to również strony Portalu.

Podane powyżej linki nie są linkami afiliacyjnymi.

II. Noty prawne


 

Poniżej zamieszczamy Politykę prywatności oraz Politykę moderacji komentarzy.