Niniejsza polityka określa zasady moderowania komentarzy publikowanych przez Czytelników na portalu redakcyjnym prowadzonym pod adresem https://sysdogs.com. (dalej jako Portal).

I. Administrator


 1. Administratorem Portalu jest sysdogs sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisana  do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 810644, NIP 9662134313, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej jako Wydawca).
 2. Utworzenie przez Wydawcę możliwości publikowania przez Czytelników Portalu komentarzy ma na celu stworzenie przestrzeni do publikowania wartościowych i merytorycznych treści, z punktu widzenia tematyki Portalu, komentowania oraz umożliwienia prowadzenia merytorycznych, z punktu widzenia tematyki Portalu, konwersacji Czytelników.

II. Polityka moderacji


 1. Publikacja komentarza wymaga podania:
  • Imienia lub pseudonimu osoby komentującej.
  • Adresu e-mail osoby komentującej.
 2. Komentarze publikowane przez Czytelników są ich własnością. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy.
 3. Wydawca w żaden sposób nie ingeruje w wypowiedzi Czytelników, ale zastrzega sobie prawo do:
  1.  usuwania komentarzy zawierających treści:
   • niezwiązane z tematyką Portalu,
   • obrażające innych Czytelników Portalu, 
   • naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
   • zawierające wulgaryzmy lub słowa uznawane powszechnie za obelżywe, 
   • reklamowe,
   • o charakterze spamu, 
   • o charakterze politycznym, religijnym, narodowościowym, wprowadzające w błąd (także co do ich autorstwa);
  2. usuwania  komentarzy zdublowanych albo zwielokrotnionych.

III. Proces moderacji


 1. Usunięcie komentarza może nastąpić w wyniku weryfikacji przez Wydawcę lub na skutek zgłoszenia przez Czytelnika Portalu.
 2. Zgłoszenie komentarza naruszającego warunki komentowania następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Wydawcy:
 3. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje dotyczące komentarza, takie jak:
  • imię lub pseudonim,
  • adres e-mail,
  • treść komentarza,
  • permlink do komentarza.
 4. Zgłoszenie komentarza nie oznacza jego automatycznego usunięcia.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji żądania poprzez zapytanie o szczegóły, takie jak adres IP, z którego został dodany komentarz.
 6. W przypadku otrzymania przez Wydawcę żądania usunięcia komentarza autorstwa Żądającego, uwzględnienie żądania może polegać na zanonimizowaniu danych Czytelnika.
 7. Wydawca nie gwarantuje bieżącego zapoznawania się z komentarzami Czytelników i usuwania komentarzy niezgodnych z polityką Portalu.
 8. Sugerujemy unikanie odpowiadania (w tym dyskutowania w konwersacjach wywołanych komentarzem) na komentarze naruszające politykę Portalu, w szczególności zawierające treści opisane w niniejszej polityce. Usunięcie Komentarza inicjującego dyskusję lub odpowiedź może skutkować usunięciem całego wątku, niezależnie  od tego czy każdy komentarz w danym wątku zawiera treści naruszające politykę Portalu.
 9. Zapytania dotyczące przyczyny usunięcia danego komentarza prosimy o kierowanie  na adres elektroniczny Wydawcy.